Politica de confidenţialitate

INFORMAŢII PRIVIND GESTIONAREA DATELOR

Managerul de date acordă o atenţie deosebită faptului că, atunci când administrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice să trateze, să gestioneze datele respectând REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

În legătură cu gestionarea datelor, Managerul de date informează vizitatorii site-ului (denumit în continuare: Utilizatorul) despre datele cu caracter personal pe care le gestionează, principiile și practicile de gestionare a datelor cu caracter personal și căile și mijloacele de exercitare a drepturilor Utilizatorului.

Utilizatorul are dreptul de a retrage parțial sau integral consimțământul pentru gestionarea datelor, sau poate solicita ștergerea datelor sale prin notificare scrisă către Managerul de date, conform specificațiilor din acest document.

1. NUMELE MANAGERULUI DE DATE

Managerea datelor este efectuat de Modell & Hobby Kft.

Sediul central: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház 2. emelet
Adresa serviciului cu clienţii: 1117 Budapest, Hunyadi János út 4.
Număr de înregistrare al societății: 01-09-724357
Curtea de Înregistrare: Curtea de Înregistrare a Curții Metropolitane din Budapesta
Cod fiscal: 10929829-2-43
Adresă e-mail: adatvedelem@jateknet.hu
Număr de telefon: +36 1 700 4230

2. BAZA LEGALĂ PENTRU GESTIONAREA DATELOR

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor referitoare la utilizarea serviciilor disponibile pe pagina web privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46 (Regulamentul general privind protecția datelor) PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UE) 2016/679 („Regulamentul”) în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a), contribuția voluntară a utilizatorului sau respectarea unei obligații legale.

Consimțământul utilizatorului cu privire la gestionarea datelor poate fi revocat în orice moment - sau în cazul gestionării datelor pe baza legală, după ce a expirat perioada de prescripție definită prin lege - Managerul datelor șterge toate datele personale ale Utilizatorului din sistem.

În absența oricărei retrageri, durata prelucrării datelor în fiecare caz care implică prelucrarea datelor este termenul limită specificat în prezentul document informativ.

3. IDENTITATEA, PERIOADA ŞI SCOPUL DATELOR GESTIONATE

Înregistrare
 • înregistrare normală,
 • înregistrare cu cont Facebook,
 • înregistrare cu cont Google.
Numele, Adresa e-mail Managementul datelor cu caracter personal care sunt obligatorie la înregistrare va începe cu înregistrarea și vor fi şterse la cerere. Dacă Utilizatorul nu solicită anularea înregistrării, acesta va fi ştearsă din sistem în cel mult 30 de zile de la desfiinţarea paginii web.
 • asigurarea oportunităţii de cumpărare în magazin web ca utilizator înregistrat,
 • identificarea utilizatorului
 • livrarea comenzii
 • Permiterea facturării utilizând informațiile de facturare furnizate în timpul comenzii după înregistrare.
Consimțământul voluntar al utilizatorului.
Contactarea Managerului de date prin e-mail, telefon, prin poștă sau prin formularul de contact.
 • Numele,
 • Adresă de email (obligatoriu în cazul contactării prin e-mail sau prin formularul de contact)
 • Număr de telefon (obligatoriu în cazul contactării prin telefon).
Contactare prin Poştă şi Email: Managementul datelor personale se începe cu introducerea datelor în mod voluntar în timpul contactării şi va dura până la cererea ştergerii. Dacă Utilizatorul nu solicită ștergerea datelor personale furnizate în timpul contactării, Operatorul de date va şterge - cu excepția scrisorii de plângere - din sistem în termen de 30 de zile de la desfiinţarea paginii web. Reclamațiile sunt exceptate, cu o perioadă de păstrare de 5 ani.
Apelurile telefonice sunt înregistrare de Operatorul de date, prin urmare, înregistrările audio vor fi păstrate timp de 5 ani pe baza legislației în vigoare, după care vor fi șterse de Operatorul de date.
 • contactare, comunicare,
 • tratarea reclamaţiilor.
Consimțământul voluntar al utilizatorului.
Adresă de email Consimțământul voluntar al utilizatorului

3.1. Managementul datelor în alte scopuri

3.1.1. Newsletter-e, activităţi DM

Identitatea Datelor Gestionate: Numele, adresa de email

Scopul gestionării datelor: Prin înscriere, utilizatorul este de acord că Managerul de date să trimită newsletter-e cu conținut direct de marketing cu metoda de contactare directă. În caz de înscriere Operatorul de date - în absența oricărei alte declarații, obiecții sau interzicere - va folosi numele şi adresa de email al Utilizatorului oferit la abonare, să oferă materiale de informaţii despre activitate, oferte, și informații despre serviciile sale.

Timp de gestionare a datelor: Managerul de date va gestiona aceste informații până când utilizatorul nu dezabonează la newsletter făcând clic pe link-ul de dezabonare din newsletter sau cerere transmisă prin e-mail sau prin poștă. În caz de dezabonare, Managerul de date nu mai trimite Utilizatorului newsletter-e, oferte de produse sau știri. Utilizatorul poate dezabona de la newsletter în orice moment fără limitare sau justificare.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consimțământul voluntar a utilizatorului.

3.1.2. Crearea profilului

Scopul gestionării datelor Managerul de date în timpul procesului de crearea a profilului compară obiceiurile de cumpărare ale unei anumite persoane (sau al unui grup de indivizi) şi utilizează în scopul de furniza un anunţ direcţionat, să trimită newsletter personalizat, sau pe baza comportamentul acestuia să trimită mesaje informative sau mementouri (de exemplu: demult nu ne-ai vizitat…; ai părăsit coşul, am salvat conţinutul acestuia, etc.). Managerul de date efectuează Crearea profilului pe baza istoricul de navigare și pe baza datelor de cumpărare.

Crearea profilului, trimiterea sau afişarea publicităţii vizate în acest context - în absența altor declarații sau obiecții - sunt efectuate doar în cazul în care dacă Utilizatorul acceptă în mod expres la înregistrare.

În cazul în care Utilizatorul nu acceptă utilizarea datelor sale personale în acest scop, Managerul de date nu realizează crearea profilului pentru Utilizator, dar înregistrarea, comanda, abonarea newsletter-ului etc. continuă să gestioneze, să stocheze și să procesează datele personale furnizate pentru a asigura serviciile disponibile şi oferite (de exemplu: trimiterea unui mesaj de sistem, trimiterea unui cupon, înregistrarea comenzilor, trimiterea newsletter-elor etc.).

Identitatea datelor gestionate şi predate: Nume, istoric de navigare, informații despre cumpărare

Managementul datelor este efectuat de: Emarsys eMarketing Systems Ag.

Timp de gestionare a datelor: Managerul de date efectuează crearea profilului atâta timp cât Utilizatorul nu are obiecții împotriva creării profilului. Utilizatorul poate, în orice moment, fără justificare și fără consecințe negative, să aibă dreptul să se opună prelucrării acestor date printr-o declarație scrisă adresată Managerului de date. În cazul unui obiecţii, Managerul de date nu va mai folosi datele utilizatorului în scopuri de profilare și utilizatorul va avea în continuare dreptul de a utiliza Site-ul.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consimțământul voluntar a utilizatorului.

3.1.3. Managamentul datelor Club zile de naştere

Scopul gestionării datelor: Participarea la serviciul Clubul Aniversar este voluntară. Pentru a utiliza acest serviciu, Utilizatorul înregistrat de vârstă matură poate introduce numele, sexul și data nașterii copilului. Datele pot fi șterse în orice moment de către Utilizator. Prin furnizarea datelor, utilizatorul declară că este un reprezentant legal al copilului (copiilor) în cauză sau un reprezentant legal care să furnizeze datele. Operatorul de date gestionează informațiile furnizate confidențiale și nu le pune la dispoziția terților.

Scopul gestionării datelor este ca pe baza datelor furnizate, Utilizatorul înregistrat să primească oferte direcționate, personalizate de ziua nașterii copilului pentru a facilita achiziționarea de cadouri pentru rudele minor, și din când în când participă la loterie sau alte jocuri organizate pentru participanții Clubului de Zi de naștere sau să beneficieze de reduceri suplimentare.

Identitatea datelor gestionate: nume, sex, data nașterii (an, lună, zi)

Timp de gestionare a datelor: Managerul de date va gestiona aceste date, atât timp cât utilizatorul nu șterge datele copilului din contul său de utilizator.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consimțământul voluntar a utilizatorului.

3.1.4. Scrierea unei evaluări a produsului

Scopul gestionării datelor: furnizare de informații credibile altor consumatori și creșterea experienței utilizatorilor. Utilizatorul poate scrie o evaluare despre produsele pe care le-a cumpărat, ceea ce va ajuta pe alți clienți să decidă asupra achiziționării produsului.

Identitatea datelor gestionate: Iniţiala numelui şi prenumele

Timp de gestionare a datelor: Managerul de date va gestiona aceste date, atât timp cât utilizatorul nu cere șterge datelor.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consimțământul voluntar a utilizatorului.

3.1.5. Utilizarea serviciilor Compari.ro

Scopul gestionării datelor: Solicitarea și afișarea feedback-ului clientului.

Operatorul de date pentru cel mai bun serviciu posibil operează un sistem independent de asigurare a calității, bazată pe feedback-ul clientului. În acest scop utilizează serviciul www.compari.ro care operează sistemul de evaluare "Magazin de încredere", și după achiziționarea pe site, clienților li se solicită o evaluare independentă. În acest scop adresa de e-mail a utilizatorului și numele produsului achiziţionat sunt transmise către compari.ro, după care compari.ro efectuează evaluarea site-ului prin intermediul unui chestionar trimis de Managerul de date.

Prin trimiterea comenzii Utilizatorul contribuie la transferul datelor în acest scop.

Datele personale astfel transferate nu vor fi utilizate de către Online Comparison Shopping Ltd. (www.arukereso.hu) pentru propriile sale scopuri, este autorizată să o proceseze numai în scopuri menționat aici, nu o poate utiliza pentru a atinge scopuri proprii.

Mai multe informaţii: https://www.compari.ro/static/politica_de_confidentialitate.html

Identitatea datelor gestionate: Adresa de e-mail a utilizatorului, numele produsului achiziționat.

Operatorul de date: Online Comparison Shopping Kft.

Timp de gestionare a datelor: Până când utilizatorul nu va obiecta asupra transferului de date către Managerul de date, vor fi transmise datele furnizate în acest document.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consimțământul voluntar a utilizatorului.

3.1.6. Înregistrarea conversației cu un Serviciu Clienți

Scopul gestionării datelor: Managerul de date întreține un serviciu de asistență telefonică. Serviciul cu clienții îndeplinește sarcini administrative în legătură cu comenzi, produse etc. Managerul de date înregistrează apelurile telefonice din motive de calitate cu consimţământul voluntar. Fiecare conversaţie între Utilizator şi relaţii cu clienţii este salvată.

Utilizatorul va fi anunțat despre înregistrare în fiecare caz înainte ca conversația să înceapă.

Scopul înregistrării convorbirilor telefonice

 • asigurarea contactului,,
 • răspunsuri la întrebările clienţilor,
 • administrare în legătură cu comenzi,
 • administrarea plângerilor,
 • utilizarea înregsătrării în cazul unui litigiu privind consumatorii. punerea în aplicare a drepturilor Utilizatorului și / sau a Controlorului de date.

Atât în cazul apelurilor primite, cât și în cazul apelurilor de ieşire, Managerul de date - la începutul conversației - informează utilizatorul despre înregistrarea conversației, creând posibilitatea ca utilizatorul să decidă dacă permite sau nu să înregistreze convorbirile cu serviciul clienți. Dacă utilizatorul decide să nu contribuie la înregistrarea conversației telefonice, întrerupeţi convorbirea și contactați serviciul cu clienţii prin e-mail sau prin poștă.

Identitatea datelor gestionate: Numele, numărul de telefon, alte date furnizate de Utilizator în timpul conversației.

Timp de gestionare a datelor: Operatorul de date păstrează înregistrarea de sunet timp de 5 (cinci) ani de la data înregistrării, apoi îl șterge din sistem.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consimțământul voluntar a utilizatorului.

Operatorul de date: Opennetworks Kft.

Eliberarea înregistrării audio Ambele părţi au dreptul să cunoască înregistrare vocală care conține conversația Utilizatorului, prin urmare, Operatorul de date, în cazul în care se solicită, asigură reascultarea înregistrării audio, și eliberează copie despre acesta. Operatorul de date predă copia inscripţionat pe CD sau DVD pentru Utilizator, însoţit cu aceste Informaţii de prelucrare a datelor, precum și o copie a raportului privind circumstanțele în care se solicită copia. Copia solicitată de Utilizator va fi pusă la dispoziția Utilizatorului în mod gratuit de către Operatorul de date, dacă nu Utilizatorul nu a depus solicitare Managerului de date pentru același apel în anul în curs. Solicitarea. de a emite o înregistrare poate fi trimisă prin email sau prin poștă Administratorului de date, cu menţionarea numărului de identificare - indicat de vocea aparatului sau de către administrator în timpul apelului - și scopul utilizării.

Utilizatorul poate cere doar eliberarea unei înregistrări audio care implică în mod clar este persoana care conversează cu reprezentantul serviciului de relații cu clienții.

3.1.7 Datele colectate în legătură cu utilizarea unui pagini web (gestionarea altor date)

3.1.7.1. Datele tehnice, datele vizitei paginii web

Scopul gestionării datelor: Sistemul Operatorului de date înregistrează automat adresa IP a computerului a Utilizatorului, timpul de începere a vizitei, sau în unele cazuri - în funcție de configurația computerului - tipul de browser și sistemul de operare. Datele astfel înregistrate vor fi cuplate de alte date cu caracter personal numai atunci când Utilizatorul se înregistrează pe pagina web. Datele sunt gestionate exclusiv în scopuri statistice. Scopul gestionării datelor este de a controla funcționalitatea serviciului, de a oferi servicii personalizate și de a preveni abuzurile.

Operatorul de date nu asociază datele generate în timpul analizei jurnalelor cu alte informații și nu caută să identifice utilizatorul.

Adresa IP este o serie de numere care facilitează identificarea calculatorului dvs. pe Internet. Cu ajutorul adresei IP pot, de asemenea, localiza din punct de vedere geografic un utilizatorul computerului respectiv. Adresele paginilor vizitate, precum și datele de dată și de timp nu sunt relevante în sine pentru identificarea Utilizatorului, dar cuplate de alte date (cum ar fi cele furnizate în timpul înregistrării) sunt potrivite pentru a ajuta la tragerea concluziilor asupra Utilizatorului.

Identitatea datelor gestionate: data, ora, adresa IP a computerului utilizatorului, tipul de browser, adresa paginii web vizitat și site-ul pe care l-ați vizitat anterior.

Timp de gestionare a datelor: timp de 30 zile de la vizionarea paginii web.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consimțământul voluntar a utilizatorului.

3.1.7.2. Gestionarea cookie-urilor

Operatorul de date pentru servicii personalizate aşează pe computerul utilizatorului un mic pachet de date, cunoscut ca cookie-uri, pe o citește la vizitele în timpul vizitelor făcute mai târziu. Dacă browserul dvs. returnează un cookie salvat anterior, operatorul de cookie are posibilitate să facă legătură între vizita curentă a utilizatorului cu cele anterioare.

 • Cookie-uri temporare (session cookie)

Scopul gestionării datelor: Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a face site-ul mai eficient și mai sigur, astfel încât acestea sunt indispensabile ca unele funcții de pe Pagian web sau unele aplicații să funcționeze corect.

Identitatea datelor gestionate: nu înregistrează date cu caracter personal.

Timp de gestionare a datelor: în timpul vizitei pe o pagină web, după care va fi șters automat.

 • Cookie-uri persistente (persistent):

Scopul gestionării datelor: cookie-uri permanente sunt de asemenea utilizate de Managerul de date pentru o experiență mai bună a utilizatorului (de exemplu, furnizarea navigației optimizată). Aceste module cookie sunt stocate mai mult timp în fișierul cookie al browserului. Durata acestuia depinde de setările din browserul web al Utilizatorului.

Identitatea datelor gestionate: nu înregistrează date cu caracter personal.

Timp de gestionare a datelor: Aceste module cookie sunt stocate mai mult timp în fișierul cookie al browserului. Durata depinde de setarea utilizatorului în browserul web, de obicei 30-60-90-120-180-365 de zile.

Identitatea datelor gestionate: Toți utilizatorii care navighează pe pagina web

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consimțământul voluntar a utilizatorului.

Ștergerea cookie-urilor

Utilizatorul are dreptul de a șterge cookie-ul de pe computerul său și de a dezactiva utilizarea cookie-urilor în browserul utilizat. Modulele cookie pot fi accesate, de obicei, în meniul Instrumente/ Preferințe din browsere din meniul Confidențialitate/Istoric/Setări personalizate sub denumirile cookie-uri, module cookie sau urmărire.

3.1.7.3. Managementul datelor de către furnizori externi de servicii

Codul html al portalului conține legături de la un server extern către un server extern independent de Managerul de date. Serverul furnizorului de servicii externe are legătură directă cu computerul utilizatorului. Atragem atenția vizitatorilor noștri, că furnizorii acestor linkuri pot colecta date de utilizator prin conexiunea directă de la serverul lor, prin comunicarea directă cu browser-ul utilizatorului.

Conținutul potențial personalizat pentru Utilizator este difuzat de furnizorul de servicii extern.

Operatori de date enumerați mai jos pot furniza informații detaliate privind gestionarea datelor de către furnizorii externi de servicii. Pagina Web poate conține informații, în special reclame, provenind de la terțe părți și furnizori de publicitate care nu au legătură cu Managerul de Date. Aceste terțe părți pot, de asemenea, să introducă module cookie, web beacon-uri pe computerul utilizatorului sau alte tehnologii similare pentru a colecta date pentru a trimite utilizatorului un mesaj publicitar adresat în legătură cu propriile servicii. În astfel de cazuri, normele de protecție a datelor stabilite de aceste părți terțe vor fi reglementate de protecția datelor, iar în ceea ce privește manipularea datelor, Managerul de date nu își asumă nici o responsabilitate.

Furnizorii de servicii terțe instalează și citesc un module mici de date numit cookie pe computerul Utilizatorului pentru servicii personalizate. Dacă browserul returnează un cookie salvat anterior, furnizorii de servicii care îl gestionează vor avea posibilitatea de a lega vizita curentă a utilizatorului cu cea anterioară, dar numai pentru propriul conținut.

Anunțurile Managerului de date pot fi afișate pe site-uri terțe (Google). Acestea sunt stocate de furnizorii externi de servicii (Google) stochează prin intermediul cookie-urilor, că utilizatorul a vizitat anterior pagina web a Managerului de date - şi pe baza acestuia vor afișa anunțuri - personalizate - Utilizatorului (adică practic activități de remarketing).

 • Cookie-urile plasate de Google Analytics (module cookie)

Scopul gestionării datelor: Măsurarea şi auditarea independentă a traficului și a altor date webanalytice de pe pagina web este sprijinit serverul Google Analytics ca furnizor de servicii extern. Google poate furniza informații detaliate despre modul de gestionare a datelor de măsurare la www.google-analytics.com.

Google Analytics este un serviciu de analiză Google Inc. ("Google"). Google Analytics utilizează module cookie (cookie) stocate pe computerul utilizatorului pentru a analiza interacțiunile utilizatorilor pe Pagina web. Cookie-urile analitic sunt date anonime și agregate care fac ca identificatorul utilizatorului să fie dificil, dar nu poate fi exclus.

Informațiile analitice colectate de modulele cookie (cookie-uri) Google Analytics sunt transmise și stocate pe serverele Google. Aceste informații sunt prelucrate de Google în numele Administratorului de date pentru a evalua obiceiurile de vizită ale Utilizatorilor, pentru a construi rapoarte privind frecvența utilizării pe Site și pentru a efectua servicii suplimentare legate de utilizare pentru Managerul de date.

Identitatea datelor gestionate: adresa IP, cookie-urile analitic (cookie-urile) sunt date anonime și agregate care nu permit identificarea computerului sau utilizatorului.

Timp de gestionare a datelor: 60 de zile.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consimțământul voluntar a utilizatorului.

Pentru mai multe informații despre cookie-urile (module cookie) utilizate de Google, accesați http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Declarația de confidențialitate Google poate fi vizualizată pe linkul de mai jos http://www.google.com/intl/ro/policies/privacy/.

 • Google Adwords

Scopul gestionării datelor: Pagina web utilizează codurile de urmărire a remarketingului Google AdWords. Pe baza acestora utilizatorii paginii ulterior, vizitând paginile web din rețeaua de Display Google vor vedea anunțurile de remarketing ale Managerul de date. Codul de remarketing utilizează module cookie pentru a marca vizitatorii. Utilizatorii paginii web pot dezactiva aceste module cookie dacă accesează Managerul de setări pentru publicitatea Google și urmează instrucțiunile de acolo. Ulterior, nu vor primi reclame personalizate de la Manager de date.

Identitatea datelor gestionate: adresa IP, cookie-urile analitic (cookie-urile) sunt date anonime și agregate care nu permit identificarea computerului sau utilizatorului.

Timp de gestionare a datelor: 60 de luni.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consimțământul voluntar a utilizatorului.

 • Facebook remarketing

Scopul gestionării datelor: Cu ajutorul codurilor de Facebook remarketing Utilizatorul care a vizitat pagina anterior, Managerul de date afişează diferite campanii şi promoţii

Identitatea datelor gestionate: adresa IP, cookie-urile analitic (cookie-urile) sunt date anonime și agregate care nu permit identificarea computerului sau utilizatorului.

Timp de gestionare a datelor: 60 de luni.

Baza legală pentru prelucrarea datelor: Consimțământul voluntar a utilizatorului.

4. PRELUCRAREA DATELOR4. PRELUCRAREA DATELOR

Managerul de date are dreptul, în conformitate cu legislația aplicabilă, să folosească operator de date la anumite operațiuni tehnice sau pentru prestarea serviciului. Operatorul de date are dreptul doar să execute instrucțiunile și deciziile administratorului de date.

4.1 Operatori de date:

Emarsys eMarketing Systems AG, Sediu: März str. 1, 1150 Wien Activitate: trimiterea newslettere-lor, afișarea publicității direcționate utilizând datele personale colectate prin utilizarea paginii web, activitatea Google Remarketing și Facebook Remarketing în numele managerului de date.

Rackforest Sediu: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6. Număr de înregistrare: 01-09914549 Cod fiscal:14671858-2-43 www.rackforest.hu Activitate: Furnizor de găzduire, operator de server

Opennetworks Kft. Sediu: 1117, Budapest Fehérvári út 50-52 Număr de înregistrare: 01-09723926 Cod fiscal: 13213343-2-43 Activitate: înregistrarea și stocarea conversațiilor telefonice

Online Comparison Shopping Kft. Sediu: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72. Cod fiscal: 24868291-2-42 Număr de înregistrare: 01-09-186759 E-mail: info@arukereso.hu Web: www.arukereso.hu Activitate: operatorul programului Magazin de încredere, trimiterea chestionare către clienţii managerului a datelor, prelucrarea feedback-ului, gestionarea datelor și evaluarea paginii web pe baza feedback-ului clientului..

Primusz és Társa Könyvelőiroda. Sediu: 1056 Budapest, Molnár utca 26 Număr de înregistrare: 11-09-005012 Cod fiscal: 11196503-2-11 Activitate: contabilitate

Könyv-Everest Kft.. Sediu: 1133, Budapest Árbóc utca 6. Număr de înregistrare: 1309091735 Cod fiscal: 12870721-2-13 Activitate: auditare

Big Fish Internet Technológiai Kft. Sediu: 1066 Budapest Nyugati tér 1-2 Număr de înregistrare:01-09-872150 Cod fiscal: 13767213-2-42 Activitate: medierea serviciului de plată

Microsoft Corporation Sediu: USA - One Microsoft Way Redmond, Washington 98052 Activitate: Furnizarea serviciului Microsoft 365 în cloud

KBOSS.hu Kft (Számlázz.hu) Sediu: Budapest. Bécsi út 126.128 Număr de înregistrare: 06-09-023518 Cod fiscal: 13421739-2-41 Activitate: facturare

Facebook Inc. (USA) Sediu: Menlo Park, California, USA Activitate: Crearea de profiluri, anunțuri, servicii de analiză și măsurare, afișarea publicității comportamentale

Google LLC (USA) Sediu: Google Data Protection Office, 1600 Amphitheatre Pkwy. Montain View, California 94043 Activitate: Crearea de profiluri, anunțuri, servicii de analiză și măsurare, afișarea publicității comportamentale

Magyar Posta Zrt Sediu: 1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6. Număr de înregistrare: 01-10-042463 Cod fiscal: 10901232-2-44 Activitate: Serviciu de curierat

FAN Courier Express S.R.L. Sediu: 020331. Bucureşti, Sos. Fabrica De Glucoza 11c Număr de înmatriculare: J40/4014/2001 Cod fiscal: RO13838336 Activitate: Serviciu de curierat

Lapker Zrt (Sprinter Futárszolgálat) Sediu: 1097 Budapest, Táblás utca 32. Număr de înregistrare: 01-10-043804 Cod fiscal: 12372041-2-44 Activitate: Serviciu de curierat

5. SECURITATEA DATELOR

Managerul de date adoptă toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor și asigură un nivel adecvat de protecție, în special împotriva accesului, modificării, transmiterii, dezvăluirii, ștergerii, distrugerii și distrugerii și distrugerii accidentale neautorizate. Managerul de date asigură securitatea datelor cu măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

6. DREPTURILE UTILIZATORULUI

6.1. Informarea și accesul la datele cu caracter personal

Utilizatorul are dreptul să cunoască datele personale stocate de Managerul de date și informațiile privind gestionarea acestora; să verifice ca ce fel de informaţii se păstrează de către Managerul de date, și are dreptul de a accesa date cu caracter personal. Cererea Utilizatorului de a accesa datele trebuie trimis la Manager de date în scris (prin e-mail sau prin poștă). Managerul de date va furniza aceste informații într-un format electronic utilizat pe scară largă, cu excepția cazului în care Utilizatorul o solicită în scris sau pe suport de hârtie. Informațiile verbale nu sunt furnizate de Managerul de date atunci când cererea este efectuat prin telefon.

În exercitarea dreptului de acces, informațiile se referă la următoarele:

 • determinarea identitatea datelor gestionate, scopul gestionării datelor, durata, baza juridică în ceea ce priveşte identitatea datelor gestionate,
 • transmiterea datelor: cui se transmit datele, sau vor fi transmise mai târziu,
 • desemnarea unei surse de date.

Managerul de date va furniza utilizatorului o copie a datelor personale (personal la serviciul de relații cu clienții) gratuit pentru prima dată. Pentru copii suplimentare solicitate de persoana a cărui i se gestionează datele, Managerul de date poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Dacă Utilizatorul solicită eliberarea copiei în format electronic, Managerul de date va furniza aceste informații într-un format electronic utilizat pe scară largă.

Utilizatorul, după primirea informațiilor, dacă nu este de acord cu tratarea datelor și cu precizia datelor prelucrate, poate solicita rectificarea, adăugarea, ștergerea, limitarea prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, precum și orice obiecție privind manipularea datelor cu caracter personal astfel cum sunt definite la punctul 6, sau poate iniţia procedura descrisă la punctul 7.

6.2. Dreptul de a corecta și de a completa datele cu caracter personal gestionate

La solicitarea scrisă a Utilizatorului, Managerul de date trebuie să corecteze fără întârzieri nejustificate orice date personale inexacte scrise personal de către utilizator în scris sau în oricare dintre magazinele Managerului de date sau să completeze datele incomplete cu conținutul marcat de utilizator. Managerul de date informează toți destinatarii corecției sau adăugărilor cu care au fost completate datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau necesită eforturi disproporționate. Utilizatorul trebuie să informeze destinatarii despre aceste informații dacă le cere în scris.

6.3. Dreptul de a restricționa gestionarea datelor

Utilizatorul poate solicita Managerului de date să limiteze prelucrarea datelor sale printr-o solicitare scrisă dacă:

 • Utilizatorul contestă exactitatea datelor personale, în acest caz restricția se referă la perioada în care Managerul de Date poate verifica exactitatea datelor personale,
 • gestionarea datelor este ilegală și utilizatorul se opune ștergerii datelor și solicită restricții de utilizare a acestora,
 • Managerul de date nu mai are nevoie de date personale pentru gestionarea datelor, dar Utilizatorul le cere să prezinte pretenții, validare sau protecție legală
 • Utilizatorul protestă împotriva gestionării datelor: în acest caz, restricția se aplică duratei termenului până când se stabilește că motivele legitime ale Managerului de date au prioritate față de motivele legitime ale Utilizatorului.

Cu excepția stocării, datele cu caracter personal afectate de restricție pot fi tratate acest interval de timp numai cu consimțământul Utilizatorului sau prin depunerea, executarea sau protecția unor revendicări legale sau protejarea drepturilor unei persoane fizice sau juridice sau în interesul public al Uniunii Europene sau al unui stat membru. Managerul de date va informa în prealabil Utilizatorul la cererea căruia a restricționat prelucrarea datelor despre întreruperea limitării gestionării datelor.

6.4. Dreptul de ștergere (uitarea)

La solicitarea unui Utilizator, Managerul de Date șterge datele personale referitoare la Utilizatorul în cauză fără întârziere nejustificată dacă există unul dintre motivele specificate: i) datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate de către Managerul de Date sau au fost tratate în alt mod; ii) Utilizatorul retrage consimțământul pe care se bazează gestionarea datelor, și nu există alt temei juridic pentru manipularea datelor; (iii) Utilizatorul se opune manipulării datelor din motive legate de propria sa situație și nu există un motiv legitim pentru manipularea datelor; iv) Utilizatorul se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal în scopuri comerciale, inclusiv profilării dacă este legată de o activitate directă în scopuri comerciale; v) datele personale sunt prelucrate ilegal de Managerul de date; vi) colectarea datelor cu caracter personal fost direct legată de oferirea de servicii ale societății informaționale copiilor.

Utilizatorul nu poate folosi dreptul de ștergere uita dacă este necesară gestionarea datelor i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare; ii) interesul public în domeniul sănătății publice; iii) în scopuri de arhivare a interesului public, în scopuri științifice și istorice de cercetare sau în scopuri statistice, în măsura în care exercitarea dreptului de ştergere ar face imposibilă sau poate submina serios această gestionare a datelor; sau iv) să prezinte, să aplice sau să protejeze creanțele juridice.

6.5. Dreptul la portabilitatea datelor

Portabilitatea datelor permite ca Utilizatorul să obţină şi în continuare să utilizeze în scopuri personale și prin diferiți furnizori definiți de acesta, datele „sale” personale furnizate de Utilizator şi aflate în sistemul Managerului de date. În toate cazurile dreptul este limitat la datele furnizate de Utilizator, nu este posibil portabilitatea altor date (de exemplu, statistici etc.)

Utilizatorul, datele personale referitoare la el, stocate în sistemul Managerului de date (de exemplu: la înscriere newsletter)

 • va primi într-un format ușor de citit, utilizat pe scară largă,
 • are dreptul de a transmite unui alt operator de date,
 • poate solicita transferul direct de date unui alt operator de prelucrare a datelor - dacă este fezabil din punct de vedere tehnic în sistemul Managerului de date.

Managerul de date va îndeplini transferul de date doar pe baza unei cereri trimise prin email sau alt tip de corespondenţă, de exemplu poştă. Pentru a respecta această solicitare, este necesar ca Managerul de date să se asigure că utilizatorul eligibil doreşte într-adevăr să exercite dreptul. Acest lucru necesită ca Utilizatorul să se prezinte personal la sediul central al Managerului de date după semnalare, pentru ca managerul de datele să poată identifica Utilizatorul solicitant pe baza datelor din sistemul său. Utilizatorul poate solicita transferabilitatea datelor pe care le-a dat Managerului de date în sine (cererea nu se aplică la date statistice, date de achiziție, date generate în alte sisteme de management al datelor etc.). Exercitarea dreptului nu duce automat la ștergerea datelor din sistemul Managerului de date, prin urmare după exercitarea acestui drept, Utilizatorul poate utiliza în continuare serviciile Managerului de date

6.6. Protestare împotriva gestionării datelor cu caracter personal

Utilizator din motive legate de situația proprie, poate să se opună gestionării datelor sale cu caracter personal în orice moment, inclusiv crearea profilului, sau Utilizatorul are dreptul de a protesta în orice moment împotriva gestionării datelor sale cu caracter personal în scopuri comerciale directe, de. asemenea împotriva profilării. În cazul în care un utilizator obiectează la prelucrarea datelor cu caracter personal, datele personale ale Utilizatorului vor fi șterse din sistemul Managerului de date.

Utilizatorul poate protestă în scris (prin e-mail sau prin poștă) sau în cazul unui newsletter, făcând click pe linkul de dezabonare inclus în newsletter.

6.7. Termen limită pentru îndeplinirea unei solicitări

Managerul de date fără întârzieri nejustificate, dar în orice caz conform punctelor 6.1. - 6.6., în termen de o lună de la primirea oricărei solicitări, informează utilizatorul despre măsurile luate. Dacă este necesar, ținând cont de complexitatea cererii și de numărul de cereri, acest termen poate fi prelungit cu două luni suplimentare, dar în acest caz indicând motivele întârzierii, Managerul de date informează utilizatorul în termen de o lună de la primirea cererii. În cazul în care utilizatorul depune cererea în format electronic, informațiile vor fi furnizate de Managerul de date în format electronic, cu excepția cazului în care Utilizatorul cere altfel.

7. POSIBILITĂŢI PENTRU EXERCITAREA DREPTURILOR

Utilizatorul poate exercita drepturile prin cerere scrisă trimisă prin e-mail sau prin poștă.

Utilizatorul nu poate exercita drepturile, dacă Managerul de date dovedeşte că nu este în măsură să identifică Utilizatorul. Dacă cererea unui utilizator este nejustificat sau exagerată (în special în ceea ce privește natura repetitivă), Managerul de date poate să perceapă o taxă rezonabilă, sau să refuze măsura. Dovada acestui lucru este sarcina Managerului de date. Dacă există vreo îndoială cu privire la identitatea persoanei fizice care depune cererea, Managerul de date poate solicita informații suplimentare pentru a confirma identitatea solicitantului.

Utilizator pe baza Info.tv, şi pe baza Decretul și Codul civil (Act V din 2013)

a. poate adresa la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Informații (1125 Budapesta, Szilágyi Erzsébet fasor 22 / c, www.naih.hu) sau b. poate exercita drepturile în fața instanței.

8. TRATAREA INCIDENTELOR DE PROTECȚIE A DATELOR

Un incident de confidențialitate este o încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau manipulate în alt mod. Managerul de date de date este responsabil de controlul incidentelor de protecție a datelor, informând autoritatea de supraveghere, să informeze Utilizatorul, şi ține evidența domeniului de aplicare a datelor cu caracter personal implicate, a domeniului și a numărului de persoane afectate, data, circumstanțele, efectele și măsurile luate pentru remedierea incidentului. În cazul unui incident de date - cu excepția cazului în care drepturile și libertățile persoanelor fizice nu se află în pericol - informează Utilizatorul și autoritatea de supraveghere cu privire la incidentul de confidențialitate fără întârzieri nejustificate, dar în termen de 72 de ore.

9. ALTE DISPOZIȚII

Managerul de date își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral această Declarație de confidențialitate printr-o notificare prealabilă către Utilizatorii paginii web. Modificările vor intra în vigoare la data menționată în anunț, cu excepția cazului în care utilizatorul obiectează modificarea. Utilizatorul cu utilizarea paginii web acceptă Declarația de confidențialitate modificată.

În cazul în care Utilizatorul a furnizat date terță pentru utilizarea serviciului sau a cauzat pagube paginii web în timpul utilizării, Administratorul de date este îndreptățit să solicite daune-interese Utilizatorului.

Managerul de date nu controlează datele cu caracter personal furnizate. Corectitudinea datelor furnizate este numai responsabilitatea persoanei care o dă. Când Utilizatorul introduce adresa de e-mail, în același timp își asumă responsabilitatea, că prin adresa de e-mail specificată doar el solicită servicii.

10. Ofițer de confidențialitate:

Alföldy Balázs ev. Email: adatvedelem@jateknet.hu Număr de telefon: 06-70-9384772 Adresă: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. Lurdy Ház 2. emelet

Data intrării în vigoare prezentei Declaraţii de confidenţialitate: 01.01.2020.